Bestuur SFG

Bestuur Super Fondclub Gelders Overijsselse Unie:

Voorzitter:
Ton Geitenbeek,
Patrimoniumweg 21
6866 AV Heelsum,
Tel: 06-42276806
Email: tongeitenbeek@gmail.com
 
Secretaris:
Vacant
 
Penningmeester:    
Teunis Roelofsen,
Beukenlaan 40
4051 GG Ochten,
Tel: 06-20065298
Email: teuniskarina2219@kpnmail.nl
 
Concourspenningmeester
Huub Spaan,
De Ruyterstraat 16
6551 CJ Weurt,
Tel: 024-3557972 / 06-44699737
Email: romba30@hotmail.com

Ledenadmininstratie: 
IBAN Nummer: NL60 INGB 0008122108
t.n.v.: SFG te Weurt
 
Ereleden:                
Harry Kalter - IJsselmuiden
Ton Geitenbeek - Heelsum

Laatste nieuws