Belangrijke regels SFG

Ieder lid van de SFG dient zich te houden aan de reglementen van de NPO. 

 1. Het 3e blad poulelijst en/of elektronische uitdraai dient na inkorven binnen 24 uur verstuurd te worden naar: T. Roelofsen, Beukenlaan 40, 4051 GG Ochten.
 2. Alle originele poulelijsten en/of elektronische uitdraaien dienen binnen 48 uur na het sluiten van het concours binnen te zijn bij T. Roelofsen. Zo niet, dan volgt uitsluiting! Hierover kunnen afspraken gemaakt worden.
 3. De verenigingsfunctionaris dient direct na het inkorven het Deelnamebestand en direct na het afslaan het Wedvluchtbestand per email te versturen.
  Wilt u er ook op toezien dat in het verenigingsprogramma (WINVER) niveau 8 volledig (inclusief leden met handmatige poulelijst) is ingevuld! Deze bestanden zijn hetzelfde als wat naar COMPUCLUB wordt gestuurd, u kunt dit aanmaken vanuit WINVER; kies voor inzenden na inkorving voor het deelnamebestand en inzenden na afslaan voor het wedvluchtbestand. Kies daarna voor opslaan naar C:[windows] of naar een USB stick. U kunt de bestanden versturen via DasPasUDP naar: karinaroelofsen40@gmail.com
 4. Betalingen SFG concoursgelden “per vlucht” binnen 7 dagen na ontvangst afrekenstroken of via automatische incasso regiopenningmeester. Betalingen overmaken op: IBAN Nummer: NL60 INGB 0008122108 tnv SFG
 5. Reclame SFG uitslag, alleen digitaal indienen, binnen 7 dagen na ontvangst van de uitslag naar: info@superfondclub.nl
 6. De kosten van de papieren uitslag is € 3,00 en de inleg per duif is € 0,20
 7. Per lidnummer kan men per vlucht maar 1 gratis prijs winnen en per duif 1 hoofdprijs.
 8. Poulelijsten dienen compleet ingevuld te worden evenals het kloktype
 9. Klokken niet op zondag, vermelden op de poulelijst of elektronische uitdraai. Dit in verband met het eventueel terug te storten poule gelden.
 10. Voor de SFG tellen alle ingekorfde duiven
 11. De vlucht telt mits er een afdelingslossing plaatsvindt.
 12. Elektronisch constateren is voor de SFG niveau 8
 13. Raadpleeg uw regioboekje, afdelings & nationaal regelement en eventueel het ZLU informatieboekje voor de inkorflokalen.
 14. Poulelijsten worden gratis verstrekt en zijn verkrijgbaar in de lokalen of bij de bestuursleden.
 15. Nieuwe leden kunnen zich opgeven tot aanvang 1e vlucht, door een mailtje te sturen naar info@superfondclub.nl of bij Huub Spaan o.v.v. naam, adres, woonplaats, lidnummer. Contributie bedraagt € 20,00 per jaar en dient overgemaakt te worden op: IBANnummer: NL60 INGB 0008122108 tnv SFG onder vermelding van uw verenigings - lidnummer
 16. De SFG kan zowel voor als na de vlucht controle uitoefenen
 17. Zaken waar dit regelement niet in voorziet, beslist het SFG bestuur. 

Indien een papieren uitslag gewenst is dient men dit aan te geven op de inkorflijst/elektronische uitdraai. Is dit NIET ingevuld dan is de uitslag alleen beschikbaar via de website www.superfondclub.nl.

Liefhebbers let op: U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de bescheiden, informeer bij het inkorflokaal of men op de hoogte is van bovenstaande regels.

Laatste nieuws

Bonnenverkoop SFG


Nieuws (12-1-2019)

Van 17 januari t/m 31 januari 2019


Lees meer

Overzicht prijswinnaars


Nieuws (9-11-2018)

Winnaars prijzen 2018


Lees meer

Correctie


Nieuws (22-9-2018)

Uitslag J36 Troyes


Lees meer

Uitslag J37 Melun


Nieuws (22-9-2018)

Winnaar Combinatie Ebben


Lees meer