Belangrijke regels SFG

Ieder lid van de SFG dient zich te houden aan de reglementen van de NPO. 

 1. Er dienen geen bescheiden opgestuurd te worden.
 2. Liefhebbers zorgen dat niveau 8 in hun klokje is ingevuld. Of de verenigingsfunctionaris zorgt ervoor dat voor de betreffende leden in WINVER niveau 8 correct is ingevuld, dus aantal duiven, uitslag en poules.
 3. De verenigingsfunctionaris dient direct na het inkorven het D(eelname)bestand en direct na het afslaan het W(edvlucht)bestand per email te versturen.
  Wilt u er ook op toezien dat in het verenigingsprogramma (WINVER) niveau 8 volledig (inclusief leden met handmatige poulelijst) is ingevuld! U kunt dit bestand aanmaken vanuit WINVER; kies voor inzenden na inkorving voor het deelnamebestand en inzenden na afslaan voor het wedvluchtbestand. Kies daarna voor opslaan C:[windows] of naar een usb stick.
  Wij adviseren u de bestanden te versturen via DasPasUDP naar: karinaroelofsen40@gmail.com
 4. Verzamelstaat (totaalblad) t.b.v. afrekening wordt gemaild naar de penningmeester van de vereniging.
 5. Betalingen SFG concoursgelden uitsluitend via automatische incasso door de Afdelingspenningmeester.
 6. Reclame SFG uitslag, alleen digitaal indienen, binnen 3 dagen na ontvangst van de uitslag naar: info@superfondclub.nl
 7. De kosten van de papieren uitslag is € 7,50 en de inleg per duif is € 0,15
 8. Per lidnummer kan men per vlucht maar 1 gratis prijs winnen en per duif 1 hoofdprijs.
 9. Poulelijsten dienen compleet ingevuld te worden evenals het kloktype
 10. Klokken niet op zondag, vermelden op de poulelijst of elektronische uitdraai. Dit in verband met het eventueel terug te storten poule gelden.
 11. Indien een liefhebber inkorft voor een SFG vlucht, dan wordt met het aantal ingevulde duiven in NIVEAU 8 (het aantal is conform het aantal competitieduiven van niveau 1) aan de betreffende wedvlucht deelgenomen.
 12. Invliegduiven is toegestaan, indien niveau 8 niet gevuld is, dan geen deelname aan de vlucht (achteraf is geen reclame mogelijk).
 13. De vlucht telt mits er een afdelingslossing plaatsvindt.
 14. Elektronisch constateren is voor de SFG niveau 8.
 15. Raadpleeg informatieboekje Afdeling & nationaal reglement en eventueel de ZLU periodiek voor de inkorflokalen.
 16. Poulelijsten worden gratis verstrekt en zijn verkrijgbaar in de inkorflokalen of via de bestuursleden SFG.
 17. Nieuwe leden kunnen zich opgeven tot aanvang 1e vlucht per discipline, door een mailtje te sturen naar info@superfondclub.nl of bij Huub Spaan o.v.v. naam, adres, woonplaats, lidnummer. Contributie bedraagt € 20,00 per jaar en dient overgemaakt te worden op: IBAN nummer: NL60 INGB 0008 1221 08 t.n.v. SFG onder vermelding van uw verenigings- en lidnummer
 18. De SFG kan zowel voor als na de vlucht controle uitoefenen.
 19. Zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist het SFG bestuur.

Indien een papieren uitslag gewenst is dient men dit aan te geven op de inkorflijst/elektronische uitdraai. Is dit NIET ingevuld dan is de uitslag alleen beschikbaar via de website www.superfondclub.nl.

Liefhebbers let op: U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de bescheiden, informeer bij het inkorflokaal of men op de hoogte is van bovenstaande regels.

Laatste nieuws