Belangrijke regels SFG

Ieder lid van de SFG dient zich te houden aan de reglementen van de NPO. 

 1. Er dienen geen bescheiden opgestuurd te worden.
 2. Liefhebbers zorgen dat niveau 8 in hun klokje is ingevuld. Of de verenigingsfunctionaris zorgt ervoor dat voor de betreffende leden in WINVER niveau 8 correct is ingevuld, dus aantal duiven, uitslag en poules.
 3. De verenigingsfunctionaris dient direct na het inkorven het D(eelname)bestand en direct na het afslaan het W(edvlucht)bestand per email te versturen.
  Wilt u er ook op toezien dat in het verenigingsprogramma (WINVER) niveau 8 volledig is ingevuld! De bestanden versturen naar: karinaroelofsen40@gmail.comIndien het D-bestand niet voor de lossing is ontvangen, dan volgt uitsluiting.
 4. Verzamelstaat (totaalblad) t.b.v. afrekening wordt gemaild naar de penningmeester van de vereniging.
 5. Betalingen SFG concoursgelden uitsluitend via automatische incasso door de Afdelingspenningmeester.
 6. Reclame SFG uitslag, alleen digitaal indienen, binnen 3 dagen na ontvangst van de uitslag of na plaatsing op de website naar: info@superfondclub.nl
 7. De kosten van de papieren uitslag is € 7,50 en de inleg per duif is € 0,15
 8. Per lidnummer kan men per vlucht maar 1 gratis prijs winnen en per duif 1 hoofdprijs. In dit geval gaat Hoofdprijs B voor Hoofdprijs A.
 9. Poulelijsten kunnen ingevuld worden om te poulen, de volgorde van de uitdraai uit het ECS is bepalend.
 10. Klokken niet op zondag, dit voor aanvang van het SFG seizoen doorgeven via een mailtje naar info@superfondclub.nl, met vermelding van naam en lidnummer.
 11. Indien een liefhebber inkorft voor een SFG vlucht, dan wordt met het aantal ingevulde duiven in NIVEAU 8 (het aantal is conform het aantal competitieduiven van niveau 1) aan de betreffende wedvlucht deelgenomen.
 12. De vlucht telt mits er een afdelingslossing plaatsvindt.
 13. Elektronisch constateren is voor de SFG niveau 8.
 14. Raadpleeg informatieboekje Afdeling & nationaal reglement en eventueel de ZLU periodiek voor de inkorflokalen.
 15. Poulelijsten worden gratis verstrekt en zijn verkrijgbaar in de inkorflokalen of via de bestuursleden SFG.
 16. Nieuwe leden kunnen zich opgeven tot aanvang 1e vlucht per discipline, door een mailtje te sturen naar info@superfondclub.nl of bij Huub Spaan o.v.v. naam, adres, woonplaats, lidnummer. Contributie bedraagt € 20,00 per jaar en dient overgemaakt te worden op: IBAN nummer: NL60 INGB 0008 1221 08 t.n.v. SFG onder vermelding van uw verenigings- en lidnummer
 17. De SFG kan zowel voor als na de vlucht controle uitoefenen.
 18. Zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist het SFG bestuur.

Indien een papieren uitslag gewenst is dient men dit aan te geven op de inkorflijst/elektronische uitdraai. Is dit NIET ingevuld dan is de uitslag alleen beschikbaar via de website www.superfondclub.nl.

Liefhebbers let op: U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de bescheiden, informeer bij het inkorflokaal of men op de hoogte is van bovenstaande regels.

Laatste nieuws

Z94 Barcelona


Nieuws (10-7-2024)

Winnaar Heikamp & v. Doorn


Lees meer

A27 Bressols


Nieuws (10-7-2024)

Winnaar J. van Grafhorst


Lees meer

Z92 Agen na correctie


Nieuws (10-7-2024)

Winnaar Team van Ginkel


Lees meer

E26 Gray


Nieuws (4-7-2024)

Winnaar Lotte Eijerkamp


Lees meer